Dokumenty

A.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwana także Lokalną Strategią Rozwoju – LSR)

 1. Tekst strategii – LSR.pdf
 2. Plan komunikacji 2017, rok 2016
 3. Plan Działań
 4. Regulamin Rady Projektowej wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
 5. Procedura realizacji projektów grantowych (konkursów dla organizacji pozarządowych)
 6. Harmonogram naborów

B. Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty – Lokalna Grupa Działania – dokumenty organizacyjne oraz sprawozdania

 1. Statut Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty
 2. Skład zarządu
 3. Lista członków stowarzyszenia
 4. Wzory deklaracji członkowskich
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok
 6. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok;  za 2015 rok
 7. Regulamin organizacyjny biura
 8. Umowa na wdrażanie LSR
 9. Koszty bieżące

C. Legislacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Ustawa o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS)
 2. PROW 2014-2020_wersja_pelna
 3. Rozporządzenie zmieniające (sierpień 2017) + Rozporzadzenie dot. wdrażania LSR !!!
 4. Rozporządzenie dot. wdrażania LSR – tekst z naniesionymi zmianami.
 5. Zmieniane rozporządzenie dot. finansowania kosztów bieżących LGD
 6. Wytyczne dot. organizacji naborów przez LGD

D. Dokumenty aplikacyjne

Wszystkie dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/

E. Interpretacje i odpowiedzi na pytania dot. naborów w konkursach LGD udzielane przez ARiMR i MRiRW

UWAGA – ARiMR uruchomiła specjalną zakładkę na swojej stronie internetowej ze wszystkimi pytaniami, odpowiedziami i interpetacjami: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader.html

F. Archiwum FZDOW

 1. Nabory z okresu 2007-2013
 2. LSR z okresu 2007-2013