Dokumenty

A.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwana także Lokalną Strategią Rozwoju – LSR)

 1. Tekst strategii – LSR.pdf 
 2. Plan komunikacji na 2021, Plan komunikacji na 2020, Plan komunikacji 2019, Plan komunikacji na 2018, plan komunikacji na 2017 rok: Pobierz
 3. Plan działań 2019
 4. Regulamin Rady Projektowej wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
 5. Procedura realizacji projektów grantowych (konkursów dla organizacji pozarządowych)
 6. Harmonogram naborów (aktualizacja 2021)

B. Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty – Lokalna Grupa Działania – dokumenty organizacyjne oraz sprawozdania

 1. Statut Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty
 2. Skład zarządu
 3. Lista członków stowarzyszenia
 4. Wzory deklaracji członkowskich
 5. Sprawozdania finansowe: 2020; 2019; 2018; 2017; 2016;  2015
 6. Regulamin organizacyjny biura
 7. Umowa na wdrażanie LSR
 8. Koszty bieżące
 9. Sprawozdanie z realizacji LSR (2018)
 10. koszty LGD poniesione w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku
 11. Harmonogram szkoleń pracowników i organów LGD
 12. Lista członków Rady Projektowej

C. Legislacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Ustawa o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS)
 2. PROW 2014-2020_wersja_pelna
 3. Rozporządzenie dot. wdrażania LSR wersja Wersja od: 10 września 2020r
 4. Zmieniane rozporządzenie dot. finansowania kosztów bieżących LGD
 5. Wytyczne dot. organizacji przez LGD naborów wniosków; Pozostałe wytyczne
 6. Wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

D. Dokumenty aplikacyjne

 1. Wszystkie dokumenty aplikacyjne dla działania obejmującego podejmowanie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/
 2. Dokumenty aplikacyjne dla pozostałych działań dostępne są na stronie ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

E. Archiwum FZDOW

 1. Nabory z okresu 2007-2013
 2. LSR z okresu 2007-2013