Dokumenty

A.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwana także Lokalną Strategią Rozwoju – LSR)

 1. Tekst strategii – LSR.pdf
 2. Plan komunikacji 2019, Plan komunikacji na 2018, plan komunikacji na 2017 rok: Pobierz
 3. Plan działań 2019
 4. Regulamin Rady Projektowej wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
 5. Procedura realizacji projektów grantowych (konkursów dla organizacji pozarządowych)
 6. Harmonogram naborów 2019 (aktualizacja)

B. Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty – Lokalna Grupa Działania – dokumenty organizacyjne oraz sprawozdania

 1. Statut Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty
 2. Skład zarządu
 3. Lista członków stowarzyszenia
 4. Wzory deklaracji członkowskich
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok
 6. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok;  za 2015 rok
 7. Regulamin organizacyjny biura
 8. Umowa na wdrażanie LSR
 9. Koszty bieżące
 10. Sprawozdanie z realizacji LSR (2018)
 11. koszty LGD poniesione w 2016, 2017 i 2018 roku
 12. Harmonogram szkoleń pracowników i organów LGD
 13. Lista członków Rady Projektowej

C. Legislacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Ustawa o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS)
 2. PROW 2014-2020_wersja_pelna
 3. Rozporządzenie zmieniające (aktualizacja maj 2018) + Rozporzadzenie dot. wdrażania LSR !!!
 4. Zmieniane rozporządzenie dot. finansowania kosztów bieżących LGD
 5. Wytyczne dot. organizacji naborów przez LGD
 6. Wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

D. Dokumenty aplikacyjne

Wszystkie dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/

E. Interpretacje i odpowiedzi na pytania dot. naborów w konkursach LGD udzielane przez ARiMR i MRiRW

UWAGA – ARiMR uruchomiła specjalną zakładkę na swojej stronie internetowej ze wszystkimi pytaniami, odpowiedziami i interpetacjami: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader.html

F. Archiwum FZDOW

 1. Nabory z okresu 2007-2013
 2. LSR z okresu 2007-2013