Dokumenty

A.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwana także Lokalną Strategią Rozwoju – LSR)

 1. Tekst strategii – LSR.pdf 
 2. Plan komunikacji na 2023, Plan komunikacji na 2022, Plan komunikacji na 2021, Plan komunikacji na 2020, Plan komunikacji 2019, Plan komunikacji na 2018, plan komunikacji na 2017 rok: Pobierz
 3. Plan działań 2022
 4. Regulamin Rady Projektowej wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru
 5. Procedura realizacji projektów grantowych (konkursów dla organizacji pozarządowych)
 6. Harmonogram naborów (aktualizacja 2023)

B. Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty – Lokalna Grupa Działania – dokumenty organizacyjne oraz sprawozdania

 1. Statut Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty 2023
 2. Skład zarządu
 3. Lista członków stowarzyszenia
 4. Wzory deklaracji członkowskich
 5. Sprawozdania finansowe: 2022, 2021, 2020; 2019; 2018; 2017; 2016;  2015
 6. Regulamin organizacyjny biura
 7. Umowa na wdrażanie LSR
 8. Koszty bieżące
 9. Sprawozdanie z realizacji LSR (2022)
 10. koszty LGD 2016-2023
 11. Harmonogram szkoleń pracowników i organów LGD
 12. Lista członków Rady Projektowej

C. Legislacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Ustawa o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS)
 2. PROW 2014-2020_wersja_pelna
 3. Rozporządzenie dot. wdrażania LSR wersja Wersja od: 10 września 2020r
 4. Zmieniane rozporządzenie dot. finansowania kosztów bieżących LGD
 5. Wytyczne dot. organizacji przez LGD naborów wniosków; Pozostałe wytyczne
 6. Wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

D. Dokumenty aplikacyjne

 1. Wszystkie dokumenty aplikacyjne, aktualne wzory umów i formularze wniosków o płatność dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 2. UWAGA – powyższy link kieruje do strony zewnętrznej. Na niej obowiązuje podział plików względem rodzaju operacji:
  I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)
  II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)
  III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

E. Archiwum FZDOW

 1. Nabory z okresu 2007-2013
 2. LSR z okresu 2007-2013