e-konsultacje

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZOSTAŁY JUŻ ZAKOŃCZONE

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawia prezentacja

Zachęcamy do zapoznania się z założonymi celami oraz wstępną alokacją środków pomiędzy nie. Informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju jako całościowy dokument powstanie w drugiej połowie grudnia, wobec czego nie ma w tej chwili możliwości umieszczenia jej w całości i udostępnienia możliwości odniesienia się do całości dokumentu. Udostępniamy natomiast materiał do konsultacji kryteriów wyboru w ramach planowanych naborów (zgodnie z celami LSR) oraz materiał diagnostyczny, na podstawie którego określono cele.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w każdej z gmin LGD.

Program spotkań konsultacji społecznych zorientowany jest głównie na ustalenie w drodze konsensusu stanowiska reprezentantów danej gminy dotyczącego kryteriów wyboru projektów w celu nr 2 i nr 3, jak również kilku aspektów technicznych podziału środków w ramach tych celów.

Aby wyrazić swoją opinię w tej sprawie w sposób elektroninczny należy kliknąć poniższy link, następnie wpisać w kolumnie z właściwym kryterium jedno/dwa zdania uzasadnienia, dlaczego właśnie to kryterium powinno być brane pod uwagę przy konkursach w danym celu

Kryteria wyboru

Materiał diagnostyczny

Prosimy o komentowanie przy użyciu opcji „komentuj” w sposób tożsamy z komentowaniem w programie word (zaznaczając komentowany fragment), w okienku, które otworzy się po kliknięciu w link poniżej:

Materiał diagnostyczny