Harmonogram tworzenia LSR

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju zostały już sfinalizowane. Poniżej prezentujemy harmonogram, wg którego postępowały prace.

Przygotowanie hipotez i listy pytań badawczych 20.01.2015
Przygotowanie listy interesariuszy i wysyłka zaproszeń 6.03.2015
Rozpoznanie i przyswojenie danych zastanych 31.01.2015
Przygotowanie listy i mapy projektów zrealizowanych w 2007-2013 31.01.2015
Przeprowadzenie badania ankietowego 21.07.2014 15.03.2015
Sporządzenie diagnozy obszaru LGD 1.02.2015 30.06.2015
Spotkanie z przedstawicielami sołectw w gminie Górzyca 3.03.2015 3.03.2015
Spotkanie z przedstawicielami sołectw w gminie Słońsk 31.03.2015 17:00
Spotkanie z przedstawicielami sołectw w gminie Rzepin 13.04.2015 17:00
Spotkanie z przedstawicielami sołectw w gminie Cybinka 27.04.2015 17:30
Spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi z Kostrzyna nad Odrą 05.05.2015 17:00
Spotkanie z przedstawicielami sołectw w gminie Witnica 07.05.2015 17:00
Spotkanie z przedstawicielami sołectw w gminie Słubice 12.05.2015 17:00
Zbiorczy raport podsumowujący i analizujący spotkania w sołectwach gmin LGD. 30.06.2015
Wspólne wyciąganie wniosków z diagnozy i spotkań 20.06.2015 30.09.2015
Opracowanie drzew problemów i celów strategicznych 31.08.2015
Opracowanie działań i wskaźników strategii 1.09.2015 20.10.2015
Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju 23.10.2015 30.11.2015
Finalizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 1.12.2015 31.12.2015