Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

23.12.2015 złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Wniosek o wybór LGD do realizacji osi Leader w latach 2014-2020 zawierający Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Po 5 miesiącach podpisaliśmy umowę na wdrażanie przedłożonej Strategii. Poniżej prezentujemy jej tekst. Jednocześnie publikujemy statut LGD, wzór deklaracji członkowskiej,procedury przyznawania grantów oraz regulamin pracy rady projektowej.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ