2.1.3 Konkurs grantowy „ZIELONA Dolina Odry i Warty”

Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Projekt grantowy będzie realizował cele PROW: ochrona środowiska, innowacyjność i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Celem jest zwrócenie społecznej uwagi na problematykę zachowania wysokiej jakości środowiska naturalnego obszaru LGD. Mieszkańcy wszystkich gmin zgodnie uznali, że przyroda jest jednym z najważniejszych zasobów LGD przy jednocześnie największej wrażliwości na obniżenie swej wartości. Wzrost zaangażowania mieszkańców w ochronę lokalnej przyrody sprawi, że współodpowiedzialność za jego stan przypadnie większej ilości podmiotów (co podniesie świadomość społeczną). Podejmą one wysiłek realizacji inicjatyw na rzecz ochrony lokalnej przyrody. Wartość jednego grantu wynosi do 40 000 zł. Poziom wsparcia: 100%

więcej informacji wkrótce