4.1.1 Marketing lokalnych walorów turystycznych

Istotą tego przedsięwzięcia jest kompleksowa promocja miejsc cennych przyrodniczo i historycznie oraz produktów wytwarzanych na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Zadanie związane będzie z publikacją materiałów informacyjnych, map i folderów ukazujących urodę i specyfikę obszaru „Zielonej Doliny Odry i Warty”. Działanie to będzie kontynuacją realizacji celu promocyjnego w LSR 2007-2014 i uzasadnione jest sukcesem odniesionym przez dotychczasowe materiały promocyjne LGD.

więcej informacji wkrótce