Mamy już zarys diagnozy!

Po kilku miesiącach prac własnych oraz Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, mamy już prawie gotową diagnozę i opis obszaru LGD. Do sporządzenia tego dokumentu posłużyły m.in. ankiety w wersji elektronicznej i papierowej, które wypełniali mieszkańcy regionu, i których wpłynęło aż 1146!. Oprócz tego przeprowadziliśmy szereg spotkań z mieszkańcami w formie wywiadu zogniskowanego. Takie spotkanie odbyło się w każdej z siedmu gmin naszego obszaru. Dogłębnie też przeszukaliśmy istniejące już opracowania oraz oficjalne statystyki pod kątem użytecznych danych. Efekt jest zadowalający. Zapraszamy do zapoznania się z nim i wnoszenia uwag w każdym momencie i w dowolnej formie. Treść diagnozy zamieszczono pod tym linkiem.

Leave a comment