Podsumowanie wniosków ze wszystkich spotkań

Kolejnym krokiem w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju było sporządzenie syntetycznego zestawienia informacji uzyskanych przez nas podczas spotkań z mieszkańcami gminy obszaru LGD. Wyłoniły się z nich kluczowe problemy naszej społeczności oraz pierwsze pomysły na zaangażowanie ludzi do wspólnej pracy przy realizacji małych projektów. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem pod tym linkiem.

Leave a comment