Co dalej ze strategią?

Jesteśmy już gotowi do przystąpienia do kolejnych etapów prac nad strategią. Gotowa jest już diagnoza, na podstawie której można określić kluczowe problemy obszaru i rozpocząć dyskusję nad sposobami ich rozwiązania. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej dyskusji. Wypowiedzieć się można przy pomocy formularzy elektronicznych na stronie http://paes.pl/lsr lub przychodząc na spotkanie otwarte w biurze LGD, podczas którego przeprowadzimy burzę mózgów nad zebranym materiałem. O terminie spotkania poinformujemy wkrótce. Następnie przygotujemy analizę SWOT i określimy cele główne naszej strategii. Kolejnym krokiem będzie dopasowanie działań do celów w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tych działań określimy również wskaźniki oraz wysokości budżetów. Ostatnim etapem będą szerokie konsultacje tego materiału. Planujemy przeprowadzić je jesienią 2015 roku. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Leave a comment