Spotkania informacyjne zakończone – materiały do pobrania

Szanowni Państwo, 12.02.2018 odbyły się ostatnie spośród zaplanowanych spotkań informacyjnych przed najbliższymi naborami dla kandydatów na przedsiębiorców. Dziękujemy za Państwa obecność oraz zadane pytania. Poniżej zamieszczamy do pobrania prezentację,, która była wyświetlana podczas spotkań oraz kartę oceny punktowej wniosków (załącznik nr 5c kryteria_3_1_1). Informujemy także, że w najbliższym czasie planujemy zamieszczenie ogłoszenia o naborze na naszej stronie internetowej. W ogłoszeniu zawarte będą wszystkie niezbędne informacje oraz obowiązujące w naborze wzory dokumentów aplikacyjnych. Na dziś dzień można te dokumenty pobrać ze strony ARiMR:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

Przypominamy także, że aby móc ubiegać się o dofinansowanie w nadchodzących naborach beneficjenci muszą posiadać nr identyfikacyjny ARIMR. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek w biurze powiatowym ARIMR.

Załączamy wzór wniosku: Wniosek o wpis do ewidencji producentow ARiMR