Podpisaliśmy umowę na wdrażanie LSR

Z wielką przyjemnością informujemy, że 20 maja mieliśmy zaszczyt w obecności Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna podpisać umowę na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Na mocy tej umowy w najbliższych ponad 6 latach będziemy mogli dofinansowywać projekty sektorów: gospodarczego, JST oraz NGO. Łączna kwota, którą przekażemy naszym beneficjentom to ponad 8,5 zł. Pierwsze nabory planujemy otworzyć w IV kwartale 2016. W każdej z siedmiu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania przed naborami będziemy organizować szkolenia z pisania wniosków. Wszystkie informacje o planowanych naborach będą dostępne na fb oraz naszej stronie: www.zdow.pl (zakładka: LEADER 2014 – 2020).

harmonogram naborów 10_05_2016

Leave a comment