Wniosek o zmianę LSR

Zarząd ZDOW informuje, iż w dniu 25.05.2016 na jego ręce wpłynął wniosek biura LGD o zmianę zapisów LSR. Wskazanymi przesłankami do zmiany są: zmiana budżetu LSR oraz wystąpienie zdarzeń niemożliwych do przewidzenia na etapie składania LSR.

Zarząd Zielonej Doliny Odry i Warty przyjmuje wniosek i przystępuje do aktualizacji treści LSR.