Wyniki naboru 3/2017

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 09.05.2017 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2017 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:
1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i PROW w naborze 3/2017
2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 3/2017
3. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 09.05.2017
4. Rejestr interesów członków Rady Projektowej

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.