Wyniki naboru 2/2023

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 2/2023. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe: