Wniosek o wpis do rejestru producentów ARiMR

Jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów ARiMR a nadany w tej procedurze numer używany jest w całym procesie aplikacyjnym jako tzw. numer identyfikacyjny. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek w biurze ARiMR. Poniżej prezentujemy ten wniosek wraz z instrukcją jego wypełniania.