W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD, Samorządach oraz winnicach w Grecji

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w ubiegłym tygodniu zrealizowała operację „ W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD, Samorządach oraz winnicach w Grecji”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Tytuł Operacji: W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD, Samorządach oraz winnicach w Grecji”

„Celami wizyty studyjnej w Grecji będzie „przenikanie kultur polskiej i greckiej”, wymiana doświadczeń, „podpatrywanie” dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez Samorządy oraz Lokalne Grupy Działania w Grecji, nawiązanie kontaktów w dobrze prosperujących winnicach i winiarniach, a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy partnerskiej wielu podmiotów na rzecz społeczności lokalnej.”

„Przewidywane efekty: Jednym z efektów długofalowych projektu będzie rozwój produkcji z winnic w województwie lubuskim”