Uwaga beneficjenci naboru 1/2018

Szanowni Państwo, do biura LGD dotarła informacja, że niektórzy beneficjenci, których projekty zostały wybrane do dofinansowania otrzymali pismo z uwagami do wniosków wystosowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wobec powyższego prosimy wszystkich Państwa o czujność w zakresie odbierania korespondencji poleconej pod adresem, który podali Państwo we wniosku. Z chwilą odbioru listu poleconego rozpoczyna się bieg terminu na poprawienie wniosku! Zapraszamy także do kontaktu mailowego w celu uzyskania pomocy przy wprowadzaniu poprawek – fzdow@fzdow.pl (najlepiej wysyłając od razu skan pisma) lub pod numerem tel. 503 034 017.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że proces otrzymywania pism przez beneficjentów z danego naboru jest rozciągnięty w czasie. Może się zdarzyć, że ktoś z Państwa nie otrzyma pisma w najbliższym i nie będzie to oznaczało niczego negatywnego. Po prostu ten wniosek zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie.