Konsultacje regulaminu Rady Projektowej

Szanowni Państwo, Zarząd LGD Zielona Dolina Odry i Warty ogłasza konsultacje społeczne zmian w regulaminie Rady Projektowej, do której załącznikiem są m.in. Lokalne Kryteria Wyboru Projektów (załączniki z numerami 5). Konsultacje potrwają od 25.11.2016 do 1.12.2016. Prosimy o nadsyłanie uwag na adres fzdow@fzdow.pl z dopiskiem „KONSULTACJE” oraz wskazaniem w treści konkretnego miejsca oraz propozycji zmiany i jej uzasadnienia.

Wniosek z zmianę kryteriów wyboru operacji wpłynął do zarządu w dniu 23.11.2016 wraz z propozycją zmian przedstawioną w załączniku. Inicjatorem zmiany było biuro LGD, wskazując następujące przesłanki do zmiany: zmiana aktów prawnych oraz przeprowadzenie symulacji oceny projektów wg dotychczasowych kryteriów wyboru, które nie pozwoliło na wybranie operacji.

regulamin-pracy-rady-projektowej