Generator wniosków

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymalismy korespondencję z ARiMR dotyczącą generatora: „w związku z przekazywanymi do ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność („inne” i „premie”) w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.”
Wobec powyższego aby uniknąć problemu przy składaniu wniosków sugerujemy wypełnianie wniosków jedynie na formularzach w wersjach udostępnionych na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Za utrudnienia przepraszamy.