Firmy w PROW a Tarcza Antykryzysowa i zwolnienie z ZUS.

Szanowni Państwo, beneficjenci działania związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej mają zapisane w umowie zobowiązanie do podlegania przez okres co najmniej 2 lat od daty płatności II transzy ubezpieczeniom społecznym (zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności). Zapis ten brzmi:

„do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:
a) wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w pkt 3,
b) podlegania ubezpieczeniom, o których mowa w pkt 4, 1)
c) utrzymania utworzonego(ych) miejsc(a) pracy, o którym(ych) mowa w pkt 6, 1)”

W świetle tego zapisu pojawiają się wątpliwości czy firma może skorzystać z zapisów Tarczy Antykryzysowej dotyczących zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj.

Aby móc jednoznacznie odpowiedzieć na tą wątpliwość Lokalne Grupy Działania wystąpiły z prośbą do właściwego Ministra o wydanie interpretacji/wytycznych/instrukcji w tym zakresie. Gdy tylko taki dokument otrzymamy udostępnimy go Państwu.

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z zapisami Tarczy Antykryzysowej: https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf gdzie szczególnie od str. 25 wyjaśniony jest sposób działania zwolnienia z ZUS.