Co się zmieniło w rozporządzeniu

Informowaliśmy o zmianie rozporządzenia dot. wdrażania LSR . Jakie są kluczowe zmiany w nowej wersji rozporządzenia? Po pierwsze zmienione został czas obowiązywania warunków przyznania pomocy określonych w paragrafie 5 (dot. podlegania ubezpieczeniom społecznym lub utrzymywaniu zatrudnienia). Aktualnie, zgodnie z paragrafem 27 ten okres wynosi „łącznie co najmniej dwa 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej”. Zniesiony został zatem warunek ciągłości tych dwóch zobowiązań, co w praktyce umożliwia zawieszanie działalności gospodarczej w trakcie trwania umowy.

Druga istotna zmiana to zupełne zniesienie obowiązku osiągnięcia min. 30% planowanej w BP sprzedaży. Ten element nie będzie już przedmiotem kontroli po 12 miesiącach od wypłaty II transzy.

Pełna treść aktu prawnego do zobaczenia tutaj: link

Co istotne – powyższe zmiany zostaną wprowadzone automatycznie do umów zawartych po wrześniu 2020 roku. Natomiast w przypadku umów, które zostały podpisane wcześniej należy skontaktować się indywidualnie z opiekunem projektu (osobą, która procedowała podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim) i zawnioskować o aneksowanie umowy.