Zielona Dolina Odry i Warty organizatorem wyjazdu na Bałkany

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, zrealizuje w miesiącu kwietniu projekt wybrany w konkursie 1/2018 dot. operacji do realizacji w roku 2018 w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019. Operacja: „W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD/NGO, Samorządach oraz winnicach na Bałkanach”, jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020