Zaproszenie do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument, na podstawie którego w ciągu najbliższych kilku lat rozdysponowane zostaną środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby pieniądze te wydać mądrze niezbędny jest udział mieszkańców naszego regionu w planowaniu kierunków działań. Proces budowania strategii jest długi (około 9 miesięcy). Można wziąć w nim udział na kilka sposobów i w kilku momentach.
W najłatwiejszym wariancie wystarczy jedynie odpowiedzieć na kilka pytań przy pomocy formularzy zamieszczonych tutaj. Formularze podzielono na 4 kategorie do wyboru dla użytkownika strony. Jeśli reprezentują Państwo więcej niż jedną grupę nic nie stoi na przeszkodzie aby odpowiedzieli na pytania przypisane do wszystkich grup.
Podając adres e-mail podczas wysyłania formularza zyskują Państwo pewność, że otrzymają świeże informacje o postępach prac oraz kolejnych wydarzeniach a w późniejszym terminie o naborach wniosków o dofinansowanie
Bardziej dociekliwych oraz osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do zakładki HARMONOGRAM PRAC gdzie można zapoznać się z naszym planem prac oraz możliwości uczestniczenia w kolejnych etapach budowania strategii

Leave a comment