Zaproszenie do Rzepina

Kolejne z cyklu spotkań z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich odbędzie się w gminie Rzepin. Na spotkaniu porozmawiamy o mocnych stronach, zainteresowaniach i potrzebach mieszkańców okolicznych wsi oraz poruszymy temat wydawania środków w poprzedniej perspektywie. Chcemy dowiedzieć się co społeczeństwo uważa za mądre i przydatne inwestycje a co za zmarnowane pieniądze. Poszukamy również wspólnie pomysłów na rozwój wsi w nowej perspektywie. 13.04.2015 g 17:00

Leave a comment