Wyniki naboru 3/2018

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 12.06.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 3/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:

1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR
2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 3/2018
3. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 12.06.2018
4. Rejestr interesów członków Rady Projektowej

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

Ponadto Rada Projektowa dokonała ponownej oceny wniosków złożonych w naborze 1/2018 w sprawie których złożono protest. Poniżej publikujemy listę dofinansowanych operacji po uwzględnieniu ponownej oceny:

1. Listę operacji wybranych do dofinansowania
2. Rejestr interesów członków Rady Projektowej
3. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 12.06.2018