Wspólnie przygotujmy Lokalną Strategię Rozwoju

Konsultacje do LSR 2014-2020 – Wspólnie przygotujmy Lokalną Strategię Rozwoju
Przed Fundacją Zielonej Doliny Odry i Warty stoi kluczowe zadanie jakim jest przygotowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020.
Pracę nad tym dokumentem rozpoczynamy od diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie objętym lokalną grupą działania (gminy: Cybinka, Słubice, Rzepin, Górzyca, Kostrzyn, Słońsk, Witnica).
Diagnoza ma na celu określenie jak największego kręgu istniejących, rzeczywistych i aktualnych:

– dostrzeganych przez Państwa problemów,
– niezaspokojonych potrzeb,
– niewykorzystanych zasobów i potencjału lokalnej społeczności.

Zgromadzone informacje mają definiować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy SWOT, a w szczególności określenia słabych i silnych stron obszaru oraz, w późniejszym czasie, do określenia trafnych celów lokalnej strategii rozwoju.Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, być może pozwoli Państwu realizować zamierzone projekty z dofinansowaniem w ramach środków unijnych w nowej perspektywie UE. Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zgłoszenia na kartach konsultacji można przesyłać na adres mail fzdow@fzdow.pl do końca 2014 roku.

Leave a comment