Strona z pytaniami i odpowiedziami ARiMR

Na stronie internetowej ARiMR uruchomiono specjalną zakładkę, w której zbierane są pytania i odpowiedzi dot. wdrażania LEADER. Zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco ze szczegółowymi interpretacjami dotyczącymi konkretnych przypadków pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader.html