Spotkanie w Cybince

Kolejne z cyklu spotkań z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich odbędzie się w gminie Cybinka. Na spotkaniu porozmawiamy o mocnych stronach, zainteresowaniach i potrzebach mieszkańców okolicznych wsi oraz poruszymy temat wydawania środków w poprzedniej perspektywie. Chcemy dowiedzieć się co społeczeństwo uważa za mądre i przydatne inwestycje a co za zmarnowane pieniądze. Poszukamy również wspólnie pomysłów na rozwój wsi w nowej perspektywie. 27.04.2015 g 17:30

Leave a comment