Raport z ewaluacji LSR

W drugiej połowie 2022 prowadzona była ewaluacja zewnętrzna efektów wdrażania LSR w naszym LGD. Poniżej zamieszczamy raport z badania.