Propozycje dla przedsiębiorców od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sfinansuj udział w targach zagranicznych – spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 3.3.3 POIR GO TO BRAND

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działania, które odbędzie się w Warszawie we wtorek 5 marca 2019 r. Zaproszenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorcą, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, a ich firma jest z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym.

W trakcie spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów do powyższego poddziałania. Eksperci omówią kryteria, przedstawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje o spotkaniu są dostępne na stronie:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=57

Szczegółowe informacje o konkursach są dostępne na stronie:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

Sprawdź potencjał wzorniczy Twojej firmy – spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działania Design dla przedsiębiorców, które odbędzie się w Warszawie w czwartek 7 marca 2019 r. Zaproszenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorcą, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie Polski.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy. Zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Dodatkowo można uzyskać wsparcie na realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

W trakcie spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów. Eksperci omówią kryteria, przedstawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje o spotkaniu są dostępne na stronie:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=59

Szczegółowe informacje o konkursach są dostępne na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow