Planowane w 2021 roku nabory

W planach LGD Zielona Dolina Odry i Warty jest ogłoszenie w 2021 roku jeszcze dwóch naborów wniosków:

– 1. Podejmowanie działalności gospodarczej oraz

– 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin naborów oraz kwota alokacji nie są jeszcze znane. Wszystkie nowe informacje pojawiać się będą w aktualnościach naszej strony internetowej.

Istnieje możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującą dokumentacją aplikacyjną (wniosek, biznesplan) na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie (dla działania 2 : https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3)