Obowiązek wypełnienia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy i zrealizowali inwestycje w ramach naborów „1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „2/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej” o konieczności wypełnienia i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacje należy składać po roku od uzyskania płatności końcowych.