Nabór 3/2017 zakończony

Informujemy, że w ramach naboru 3/2017 wpłynęło 11 wniosków. Planowane posiedzenie Rady Projektowej oceniającej wnioski odbędzie się w dniu 09.05.2017. Listy rankingowe zostaną opublikowane do 16.05.2017. Wszyscy beneficjenci otrzymają pisma informujące o wynikach wyboru. Wnioski, które znajdą się na listach do dofinansowania, zostaną przekazane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dalszej oceny. Przypominamy, że wszystkie koszty oraz działania wymienione w Państwa wnioskach mogą
być realizowane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Beneficjenci, których wnioski nie znajdą się na listach rankingowych będą mieli możliwość złożenia PROTESTU do oceny. Termin i forma protestu zostanie opisana w korespondencji.

Jednocześnie informujemy, że w związku z uwzględnieniem Protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Rada Projektowa na posiedzeniu w dniu 09.05.2017 będzie rozpatrywać ponownie wniosek nr 2/2017/16.