Lokalna Strategia Rozwoju

23.12.2015 złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Wniosek o wybór LGD do realizacji osi Leader w latach 2014-2020 zawierający Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Poniżej prezentujemy tekst strategii. Jednocześnie publikujemy statut LGD, wzór deklaracji członkowskiej,procedury przyznawania grantów oraz regulamin pracy rady projektowej. Statut i deklaracje to dokumenty, które obowiązują, natomiast procedury i strategia zostały złożone w ramach konkursu o wybór LGD i nie mają jeszcze ostatecznego charakteru.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

procedura grantów

regulamin rady

STATUT_STOWARZYSZENIA_ZIELONA_DOLINA_ODRY_I_WARTY 05_03_2015

WZORY DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH

Leave a comment