Konsultacje zmiany LSR LGD Zielona Dolina Odry i Warty

prosimy o wyrażenie opinii za pomocą niniejszej ankiety. Odpowiedzi przyjmujemy do 20.05.2020 do godz. 12:00