Konsultacje społeczne zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,
Zarząd ZDOW po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zmianę zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju z dnia 20.05.2016 r. opracował nową wersję strategii, którą poddaje konsultacjom społecznym.
Czas trwania konsultacji: 25.05.2016 – 1.06.2016
Metody prowadzenia konsultacji:
1. E-konsultacje – przesyłanie uwag do tekstu strategii mailowo na adres fzdow@fzdow.pl w tytule wiadomości wpisując KONSULTACJE LSR, a w treści wiadomości proponując zmiany wg schematu: nr strony, istniejący zapis, proponowany zmieniony zapis, uzasadnienie
2. Otwarte spotkanie robocze zespołu ds strategii, które odbędzie się 28.05.2016 o g. 12:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca

 

TEKST JEDNOLITY STRATGII: strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-zmiana-25052016