Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju w Rzepinie

Drugie z cyklu spotkań konsultacyjnych odbędzie się 29.10.2015 o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Rzepinie. Podczas spotkania przedstawimy prezentację głównych celów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań mieszczących się wśród tych celów jak również wstępnej alokacji środków. Wspólnie z osobami, które wezmą udział w konsultacjach będziemy chcieli wypracować kryteria wyboru projektów w poszczególnych celach oraz przeprowadzić analizę SWOT gminy Rzepin. Ostatnim punktem spotkania będzie dyskusja na temat sposobów przekazywania informacji z biura LGD do mieszkańców regionu. Zapraszamy.

Leave a comment