Konsultacje dokumenty Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo, publikujemy wersję Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniającą uwagi po spotkaniach ze społecznością LGD. Prosimy o nadsyłanie uwag do materiału najpóźniej do dnia 16.12.2015 g. 12:00 na adres mailowy: fzdow@fzdow.pl w tytule maila wpisując „konsultacje LSR” a w treści odnosząc się do zapisów strategii z zacytowanie i wskazaniem nr strony zapisu, do którego odnoszą się poszczególne uwagi.

Lokalna_Strategia_Rozwoju

Leave a comment