Kiedy wyniki naboru 2/2019?

Szanowni Państwo, aktualnie trwa ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019. Ogłoszenie wyników planowane jest w terminie wynikającym z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (art. 21, pkt.5), czyli w ciągu 60 dni od zakończenia naboru. W naszym przypadku ostateczny termin to 18.02.2020 r. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.