Informacja o uzyskaniu Subwencji Finansowej z PFR

Informujemy o uzyskaniu Subwencji Finansowej z PFR:

Numer Umowy Subwencji Finansowej 8369000820000001MP

Suma kwot przyznanych w ramach wszystkich decyzji PFR dotyczących Umowy Subwencji Finansowej 108 000,00 PLN

Beneficjent: „Zielona Dolina Odry i Warty”