Filmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty zrealizowała operację „Filmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Filmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD”

Celem projektu było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców województwa z informacjami upowszechniającymi rozwoju obszarów wiejskich przy pomocy zrealizowanych i sfinansowanych projektów w ramach środków Leader.

Temat został zrealizowany poprzez nagranie i wyemitowanie 10 filmów nt zrealizowanych projektów w ramach LEADER, PROW. Filmy zawierały i innowacyjne rozwiązania na obszarach wiejskich.

Osiągniętymi efektami była promocja innowacyjnych rozwiązań, które będą sprzyjały długookresowemu wzrostowi rozwoju przedsiębiorczości na obszarze województwa lubuskiego

Filmy do obejrzenia tutaj: