Dokumenty rozliczeniowe dla beneficjentów

Szanowni Państwo, po podpisaniu umowy kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o płatność. Tryb i zasady sporządzania wniosku różnią się w zależności od typu dotacji. Inne dokumenty obowiązują osoby podejmujące działalność gospodarczą a inne podmioty rozwijające działalność. Poniżej prezentujemy wzory dokumentów obowiązujące na dzień 25.07.2017 wraz z instrukcjami:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
wniosek o płatność

instrukcja wypełniania wniosku o płatność

załączniki – wykaz faktur

sprawozdanie dotyczące operacji polegających na podejmowaniu działalności

instrukcja do sprawozdania

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
wniosek o płatność

instrukcja do wniosku o płatność

sprawozdanie

instrukcja do sprawozdania

AKTUALNE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE PUBLIKOWANE SĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE ARiMR – http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html