2.1.2 Konkurs grantowy „Nasze miejsca”

Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Celem jest stworzenie możliwości współpracy mieszkańców przy realizacji projektów służących danej społeczności. „Nasze miejsca” odnoszą się do wszelkich inicjatyw związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, remontem i wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej, rekultywacją terenów zdegradowanych czy też tworzeniem nowych miejsc służących aktywności społecznej. Wartość jednego grantu do 20 000 zł. Poziom wsparcia: 100%.

więcej informacji wkrótce