2.1.1 Konkurs grantowy „Nasze produkty znad Odry i Warty”

Przedsięwzięcie realizowane w formie projektu grantowego. Celem jest umożliwienie organizacjom pozarządowym z terenu LGD podjęcia inicjatyw rozwijających lokalną tożsamość, w postaci własnych produktów rozumianych bardzo szeroko (kulinaria, rzemiosło, sztuka, turystyka, edukacja) oraz nadawanie miejscowościom obszaru LGD sprofilowanego charakteru. Istotnym elementem tego konkursu będzie wzrost potencjału lokalnych społeczności w postaci doposażenia organizacji pozarządowych i rad sołeckich w niezbędny sprzęt, który umożliwi rozwijanie wypracowanego produktu w przyszłości. Wartość jednego grantu do 15 000 zł. Poziom wsparcia: 100%.

więcej informacji wkrótce